Marc Stuut is toegetreden tot de bestuursraad van Ajax. Stuut was in het seizoen ’97-’98 nog speler van de A1 van de club, toen ‘De Golden Boys’ genoemd.

Stuut is de opvolger van ExProf Dick Schoenaker. De bestuursraad bestaat verder uit Frank Eijken (voorzitter), Ruud Haarms, Wendy Nagel, Cees van Oevelen, Jan Buskermolen en Maarten Oldenhof.

De bestuursraad is een zevenhoofdige orgaan dat de leiding heeft over de vereniging AFC Ajax. Op 22 december 2011 werd tijdens de algemene ledenvergadering de bestuursraad benoemd uit een samenvoeging van het toenmalige bestuur en de ledenraad.

* Stuut maakt natuurlijk ook deel uit van het online al te bestellen boek ‘De Golden Boys, het verloren team van Ajax.’ Zie: https://tinyurl.com/y53a46zq