HOOFDREDACTIE
Maarten Bax

EINDREDACTIE
Hugo Pinksterboer

VASTE MEDEWERKERS
Marius Brugman, René van Dam, Vrougje Fikke, Tieme Woldman en Koen van der Eijk.

STAGIAIRS

COLUMNISTEN
Sonny Silooy, Maurice Graef en John van Loen.

VORMGEVING
Mart Riepma en Marjolein Sileon.

FOTOREDACTIE
Pro Shots, Stanley Gontha, Eye4Sports, Kimon Inglessis, Hans Peters en anderen.

CONTACT
Mail svp naar: info@exprofs.nl

© 2017. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Eye4Sports c.q. de desbetreffende makers. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de uitgever.